Förebyggande hälsokontroll 1600:-
Gynekologisk Hälsokontroll  700:-
Cytologprov  300:-
Bentäthetsmätning  200:-
Körkortsintyg  800:-
   
Övriga intyg efter avtal  

 Meddelas för kännedom:

 Vid undersökningar som hälsokontroller, intyg etc. som ej har samband
 med sjukdom skall patienten erlägga hela den faktiska kostnaden för
 åtgärden.
 Detta enligt bestämmelse av Kommunalförbundet Västra Götaland.
 Om undersökningen sker i privat eller offentlig regi har ingen betydelse.
 Frikort gäller därför icke här, och vi kan heller ej stämpla i högkostnadskortet.
 Vi har tyvärr ej heller möjlighet att ta emot betalning via ol
ika kreditkort.
 Därför sker ersättningen till mottagningen via kontant betalning.