Gynekologisk Hälsokontroll inkluderar;   

       Gynekologisk undersökning och palpation
       Cytologprovstagning (efter önskemål)
       Vid indikation ultraljudsundersökning
       Blodtryck
       Auskultation av hjärta o lungor med stetoskop
       Bröstpalpation
       Blodprover (blodvärde o sänka)
       Urinprov (äggvita, socker, bakterier, blod)
   

          För Er som önskar, finns även möjlighet att få utfört
          bentäthetsmätning.