Målsättningen är med en

        Förebyggande Hälsokontroll:
       - att identifiera de flesta av de personer
       som löper risk för ohälsa i framtiden
, samt viktigast av allt,
       - förebyggande dessa risker innan manifest sjukdom

                              Förebyggande Hälsokontroll: